Turner (wikimedia commons)

luni, 26 septembrie 2016

Filosofia Dreptului, anul II, 2016-2017

Scopul cursului nu este transmiterea de informatii, ci formarea capacitatii de a analiza, interpreta, gindi si argumenta in stilul specific filosofiei dreptului contemporane.

De aceea, participarea la activitati este esentiala. Evaluarea (notarea) se face preponderent pe parcursul anului, pentru participare activa la cursuri si seminarii. Aceasta participare nu se poate substitui prin corespondenta electronica (mesaje e-mail), deoarece activitatile sunt de tip curs la zi, nu invatamint la distanta.

Tematica este alcatuita din: temele discutate la seminar, bibliografia de seminar, temele discutate la curs, temele tratate in cursul (format electronic) transmis studentilor pe CD sau stick de memorie, si bibliografia generala a cursului.


EVALUARE

Notarea se face pe baza de punctaj:

1 punct -  din oficiu

4  puncte  - activitati de seminar (cf. indicatiilor conducatorului de seminar). Cine nu obtine cel putin 1 punct pentru activitate in seminar, nu poate intra in examenul final si deci devine automat restantier.

1,5 puncte - activitati la curs: intrebari scurte, adresate oral, si intrebari mai complexe sau comentarii (maxim jumatate de pagina A4) in scris, transmise personal de student profesorului, in pauza sau la sfirsitul cursului. Aceste contributii, daca nu sunt pe linga subiect sau neserioase, se puncteaza si se cumuleaza la finalul semestrului.

1,5 puncte - eseu argumentativ (max 2 pagini A4, la 1,5 rinduri) pe una din temele abordate la curs - (vezi in postarea alaturata pe acest blog regulile pt elaborarea acestui eseu).

Eseul argumentativ se preda (printat) cu o saptamina inainte de examenul final, la casuta postala a profesorului de la poarta facultatii. Eseurile nepredate la timp, sau fara date complete de identificare (numele si prenumele studentului, anul, grupa, sesiunea, cursul pt care se preda eseul) nu se iau in considerare. Studentii sunt obligati sa precizeze pe prima fila a eseului toate datele relevante suplimentare (daca sunt in semestru de gratie, daca e vorba de restanta sau de marire de nota etc.).

La ultimul curs studentii vor anunta tema eseului lor, completind o lista care va fi inminata atunci profesorului. Eseurile neanuntate in acest fel nu se iau in considerare. Daca apar dubii asupra paternitatii eseului, profesorul va cere studentului sa isi sustina eseul (oral), in aceeasi zi in care se da examenul final.

2 puncte - examen final (test grila). Participarea la examen este obligatorie, indiferent de cite puncte a acumulat cineva anterior examenului. Prin urmare, nu se poate absolvi fara a fi trecut prin examen (cu o singura exceptie: studentii cu activitate exceptional de buna pe parcursul semestrului - vezi mai jos).

Studentii cu activitate exceptional de buna pe parcursul semestrului in care a avut loc cursul - adica, aceia care au acumulat 7 puncte: 4 puncte la seminar, 1,5 puncte la activitati de curs si 1,5 la eseul argumentativ -  sunt scutiti de examenul final, si primesc automat nota 10. Acesta este un privilegiu ce se acorda doar in prima sesiune de dupa incheierea cursului (nu pot beneficia de el cei care nu au obtinut cele 7 puncte chiar in timpul semestrului in care a avut loc cursul).


CONSULTATII

Se vor organiza consultatii, pe baza de inscriere prealabila (studentii interesati se vor adresa profesorului la curs si se va stabili, cf. posibilitatilor de orar, data si ora consultatiei).


RESTANTE

Principiul este ca restantele se dau pentru recuperarea punctelor pierdute, astfel:

1/ pt recuperarea punctelor de seminar, cf. indicatiilor profesorului ce conduce seminarul

2/ pt recuperarea punctelor pierdute la curs, prin eseu argumentativ (numai in sesiunea de restante!)

3/ pt recuperarea punctelor pierdute la eseu, prin alt eseu argumentativ

4/ pt recuperarea punctelor pierdute la examenul final, astfel:
   
     a/ printr-un nou examen (daca studentul a obtinut 0, 0,5 sau 1 punct la primul examen.
     b/ daca studentul a obtinut 1,5 puncte, nu se mai da un alt examen (se fac rotunjiri in favoarea studentului ori de cite ori este posibil).

In general, atunci cind punctajul obtinut este subunitar, profesorul rotunjeste nota in favoarea studentului, prin adaugarea a maximum 0,5 puncte. Rotunjirea se acorda o singura data.