Turner (wikimedia commons)

marți, 18 februarie 2014

Filosofie sociala si politica

2014

Tematica şi bibliografia

(1)                    Introducere. Societate si dreptate sociala. Conflicte de vederi. Interacţiunea socială. Consecinţe și externalităţi. Beneficii și costuri. Distribuirea beneficiilor (egalitarism, suficientarism, prioritarism, individualism). Scarcity și rivalitate. Bunuri private. Bunuri colective/comune. ‚Tragedia bunurilor comune’. ‚Etica bărcii de salvare’. Bunurile publice (pure și impure). Non-rivalitatea și efectele ei asupra proprietăţii (ex: web piracy).

(2) Bunuri publice și dificultăţile cooperării. Dilema deţinutului. Dilema blatistului.      Problema încrederii. Binele public. Limitele deciziei autoritare (efectele perverse; economia neagră).

(3) Cooperare și contracte. Modele de cooperare. Autonomie, resurse și capacitate de ameninţare. Echilibru Pareto. Echilibru Nash. Duress. Rentele.

      (4)  Logica acţiunii colective. Bine individual și bine colectiv. Participarea. Statul  
             facilitator și statul extractiv. 
       (5) Cooperarea de tip democratic. Diversitatea de valori, preferinţe. Paradoxurile
             cooperării. Limitele agregării preferinţelor.
      (6) Concepţii liberale despre dreptatea sociala (F. A.  Hayek). Problema impartialitatii statului. Critici.
      (7,8) Dreptatea ca îndeptăţire (Robert Nozick). Statul minimal. Critici.
      (9,10) Concepţii liberale constructive: Dreptatea ca fairness (John Rawls). Obiecții și
           critici.
(11) Concepţii liberale proegalitare (Michael Walzer).           
(12) Statul si drepturile negative-pozitive. Justificarea drepturilor pozitive (Problema dominaţiei economice, Problema imparţialităţii. Modelul egalitar al lui Nagel).
(13)  Politicile asistenţiale. Cadru teoretic (teoria capabilităţilor Sen-Nussbaum). Argumente pro și contra. Problema impozitării.
(14)  Concluzii. Comentarii finale.

    
1.   J. S. Mill  Despre libertate, Humanitas, 1994, 2001, ed. a III-a: 2005 (se va folosi ediţia a III-a)
2.   F.A. Hayek Constituţia libertăţii, Institutul european, 1998
3.   F.A. Hayek  Drumul spre servitute, Humanitas, 1993
4.   Filosofia socială a lui F. A. Hayek , (coord.: Adrian-Paul Iliescu), Polirom, 2001
5.   Isaiah Berlin Patru eseuri despre libertate, Humanitas, 1996
6.   Philip Pettit  Republicanism, Clarendon Press, 1997
7.   Ronald Dworkin Drepturile la modul serios, Arc, 1998
8.   John Rawls A Theory of Justice, Harvard U. P., 1971, sau Oxford U. P., 1972
 9.   John Rawls Political Liberalism, Columbia U. P., 1993
10. John Rawls  Justice as Fairness: A Restatement, Harvard University Press, 2001
11. Norman Daniels (ed)  Reading Rawls, Stanford U. P., 1975, 1989
12. Robert Nozick Anarhie, stat şi utopie, Humanitas, 1997
13. Jeffrey Paul (ed) Reading Nozick, Rowman & Littlefield, 1981
14. Michael Walzer The Spheres of Justice, Blackwell, 1995
15. Milton Friedman Capitalism şi libertate, Ed. Enciclopedică, 1995
16. Milton Friedman (& Rose) Liber să alegi, All, 1998
17. Philippe van Parijs  Real Freedom for All, Clarendon Press, 1995
18. David Gauthier  Morals by Agreement, Clarendon Press, 1986
19. Louis Pojman, Robert Westmoreland (eds)  Equality, Oxford University Press, 1997
20. Henry Shue Basic Rights, Princeton University Press, 1996
20. Michael Sandel  Democracy’s Discontent, (The Belknap Press of) Harvard University Press, 1996
21. Adrian-Paul Iliescu  Etica socială și politică, Ars Docendi, 2007 (mai ales pp. 59-138; 150-200; 208-222).
22. David Boucher, Paul Kelly (eds)  Social Justice, Routledge, 1998
23. Amartya Sen  Dezvoltarea ca libertate, Editura Economică, 2004
Aici se încheie rtf-ul!