Turner (wikimedia commons)

marți, 22 februarie 2011

Notare Filosofie sociala si politica

Evaluarea la disciplina Filosofie sociala si politica, din sem. 2, 2010-2011, se va face conform urmatoarei grile:

Din oficiu 1 punct

Seminar 4 puncte

Activitati curs 1,5 puncte

Test final 2,5 puncte

Eseu (argumentare) 1 punct


La data de 18 mai 2011, ora 12, studentii ce doresc sa faca un eseu argumentativ vor depune la poarta 1 pagina continind urmatoarele:

a/ numele, prenumele, anul, grupa

b/ tema aleasa (de tipul "argumentati..." sau "analizati..." sau "comparati...")

c/ explicarea pe scurt ( circa jumatate de pagina) a ideii eseului

Nu se primesc lucrari mai mari de 1 pagina. Pina la 25 mai se vor comunica comentariile profesorului.

Eseurile in forma finala (aprobata la 25 mai) se vor preda la 6 iunie ora 12. Ele nu vor putea avea mai mult de 2 pagini, continind un argument, o analiza sau o comparatie, si nu descrieri, relatari, naratiuni etc.