Turner (wikimedia commons)

joi, 23 septembrie 2010

Reguli privind Eseurile şi referatele de absolvire

Întrucît lucrăm în cadrul formei de învăţămînt CU FRECVENŢĂ, şi nu facem învăţămînt la distanţă, eseurile şi referatele trebuie predate în format printat (scris) pe hîrtie, la poarta facultăţii, pentru a fi depuse în căsuţa poştală a profesorului.

De regulă, eseurile trebuie depuse cu cel puţin o săptămînă înainte de data examenului sau a evaluării. În sesiunea de vară (mai-iunie), cînd numărul de lucrări ce trebuie citite şi evaluate este foarte mare (de ordinul sutelor), eseurile vor fi predate cu cel puţin două săptămîni înainte de data examenului sau a evaluării.

Eseurile în format electronic vor fi acceptate numai în cazuri excepţionale (de exemplu, al unor studenţi plecaţi cu burse Erasmus care îndeplinesc anumite condiţii), şi atunci numai cu aprobarea prealabilă a profesorului.
În acest caz, eseurile trebuie trimise prin e-mail, în format doc sau rtf (nu în alte formate!), la adresa ad.paul.il@gmail.com, ca documente ataşate unui mesaj.

Nu vor fi acceptate eseuri sau referate stocate on line (de genul Google Docs), linkuri etc.

Pe prima pagină a eseului trebuie inserate următoarele date:
Numele şi prenumele studentului, anul, grupa, specializarea (Filosofie sau Studii europene, ori tipul de masterat urmat etc.), sesiunea, şi numele cursului pentru care s-a elaborat eseul (la care se doreşte obţinerea unei note).

De asemenea, se va specifica RESTANŢĂ sau MĂRIRE, în cazul în care eseul este elaborat pentru un examen de restanţă sau de mărire de notă.

Pentru modul de evaluare al eseurilor şi referatelor, precum şi al intervenţiilor orale ale studenţilor, trebuie consultată postarea Principii de evaluare a eseurilor şi intervenţiilor studenţilor, din data de 6 oct. 2009, de pe acest blog (prof-adrian-paul-iliescu.blogspot.com).